Metoda tomatisa

Trening uwagi słuchowej metodą A. Tomatisa
Trening prowadzą certyfikowani terapeuci, szkoleni w centrum Audio-Psycho-Fonologii ESPACE w Warszawie. Wszyscy posiadają certyfikaty ukończenia specjalistycznego szkolenia.

Adresy pracowni Metodą Tomatisa:

Metodę kształcenia uwagi słuchowej (trening słuchowy, metoda stymulacji audio-psycho-lingwistycznej) wynalazł francuski otolaryngolog, neurolog i foniatra - prof. Alfred Tomatis.

meow meow

Terapia słuchu przeznaczona jest dla:

Cele terapii:

Trening polega na słuchaniu odpowiednio dobranego materiału dźwiękowego przez urządzanie zwane ?Elektronicznym Uchem? - jest to idealny model ludzkiego ucha. Stymulacja odbywa się poprzez odpowiednio filtrowane dźwięki o zróżnicowanej częstotliwości. Elektroniczne Ucho ćwiczy ucho w taki sposób, aby mogło pracować bez zakłóceń.

Ćwiczenia te stymulują korę mózgową, która stanowi centrum procesów myślenia. Możemy dobrze słyszeć, ale to nie oznacza, że potrafimy dobrze słuchać - tzn. że mamy prawidłowo rozwiniętą uwagę słuchową. Możemy mieć trudności z prawidłową selekcją i analizą dźwięków, rozróżniania wysokich i niskich częstotliwości, a także nie posiadać umiejętności jednoczesnego kojarzenia znaku graficznego z dźwiękiem, co jest konieczne w przypadku poprawnego czytania i pisania. Może temu towarzyszyć nadpobudliwość psychoruchowa.

Badania dowiodły, że dźwięk stymuluje prawidłowe funkcjonowanie organizmu poprzez dostarczanie bodźców korze mózgowej. Ponadto trening poprawia lateralizację słuchową, czyli powoduje, że prawe ucho staje się dominujące. dzięki temu można lepiej kontrolować parametry głosu: intonację, barwę, głośność, rytm; a także płynność mowy, co usprawnia komunikowanie się z innymi.

Dla każdego pacjenta opracowywany jest indywidualny program terapeutyczny (materiał dźwiękowy wraz z parametrami). Podczas terapii można rozmawiać, bawić się, grać w gry planszowe, spać (tylko w pierwszym etapie). Cały trening składa się z kilku faz od bardzo intensywnego pobudzania dźwiękowego do aktywnego udziału pacjenta.

Pracownia używa do terapii wyłącznie sprzętu przetwarzającego dźwięk w sposób analogowy firmy PROTEAC Besson of Switzerland, który jest produkowany zgodnie z założeniami prof. A.Tomatisa.

Uwaga: nie stosujemy "uproszczonych" wersji sprzętu cyfrowego (MP3, MP4), ponieważ przetwarza on dźwięk w sposób skokowy (0-1), dla terapii ucha - niepożądany. Natomiast dźwięk analogowy jest emitowany w sposób ciągły i wyłącznie na takim dźwięku profesor Tomatis opierał swoje badania. Efekty terapii przeprowadzonej przy użyciu dźwięku analogowego są trwałe.

Przed rozpoczęciem treningu przeprowadzany jest test uwagi i lateralizacji słuchowej - badanie za pomocą audiometru i ustalenie ucha dominującego.