Placówki

zdjęcie opisu

Telefon: +48 501 174 592, +48 693 093 377

Adres: ul. Grunwaldzka 40, 59-220 Legnica

Godziny otwarcia: 7:00 - 16:30

Program

Realizujemy programy dydaktyczne i terapeutyczne:

Programy dydaktyczne
 • j. angielski
 • rytmika
 • logorytmika
 • warsztaty kulinarne
 • teatry dziecięce
Programy terapeutyczne
 • muzykoterapia
 • dogoterapia
 • alpakoterapia
 • motoryka mała i duża
 • komunikacja ACC
 • trening umiejętności społecznych
 • EEG Biofeedback
 • fizjoterapia
 • terapia psychologiczna
 • Integracja Sensoryczna

Cennik
 • Pobyt w godzinach 7-13 - 0 zł bez wyżywienia
 • Pobyt w godzinach 7-16:30 - 350 zł/ miesiąc
 • Wyprawka plastyczna - 300 zł/ rok

zdjęcie opisu

Telefon: +48 501 174 592, +48 883 062 900

Adres: ul. Oławska 2A, 46-100 Namysłów

Godziny otwarcia: 7:00 - 16:30

Program

Realizujemy programy dydaktyczne i terapeutyczne:

Programy dydaktyczne
 • j. angielski
 • rytmika
 • logorytmika
 • warsztaty kulinarne
 • teatry dziecięce
Programy terapeutyczne
 • muzykoterapia
 • dogoterapia
 • alpakoterapia
 • motoryka mała i duża
 • komunikacja ACC
 • trening umiejętności społecznych
 • EEG Biofeedback
 • fizjoterapia
 • terapia psychologiczna
 • Integracja Sensoryczna

Cennik
 • Czesne miesięczne - 200 zł/ miesiąc dla dzieci, które ukończyły 2.5 roku
 • Wyprawka plastyczna - 400 zł/ rok
 • Ubezpieczenie NNW - 38 zł/ rok dobrowolnie

Meble przedszkolne spełniają wymagania zawarte w normach: PN-ISO 5970:1994, PN-F-06009:2001, PN-90/F-06010/05, wszystkie zabawki są atestowane. Placówka jest bogato wyposażona w specjalistyczne pomoce edukacyjne, terapeutyczne i rehabilitacyjne.

Integracyjne punkty przedszkolne w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego 12, ul. Wały Jagiellońskie 13, ul. Szmaragdowa 5/2.
zdjęcie opisu

Telefon: +48 501 174 592, +48 883 062 900

Adres: ul. Wojska Polskiego 12, 56-400 Oleśnica

Godziny otwarcia: 7:30 - 16:30

Program

Realizujemy programy dydaktyczne i terapeutyczne:

Programy dydaktyczne
 • j. angielski
 • rytmika
 • logorytmika
 • warsztaty kulinarne
 • teatry dziecięce
Programy terapeutyczne
 • muzykoterapia
 • dogoterapia
 • alpakoterapia
 • motoryka mała i duża
 • komunikacja ACC
 • trening umiejętności społecznych
 • EEG Biofeedback
 • fizjoterapia
 • terapia psychologiczna
 • Integracja Sensoryczna

Cennik
 • Czesne miesięczne dla dzieci, które ukończyły 2,5 roku - 240 zł/ miesiąc
 • Wyprawka plastyczna - 300 zł/ rok

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Wspólny Świat" ma siedzibę w nowym budynku wolnostojącym, z dużym bezpiecznym placem zabaw, w Radomierzycach przy ul. Sadowej 8. Przedszkole jest wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Siechnice.
zdjęcie opisu

Telefon: +48 501 174 592

Adres: ul. Sadowa 8, 55-010 Radomierzyce

Godziny otwarcia: 7:00 - 16:30

Program

Realizujemy programy dydaktyczne i terapeutyczne:

Programy dydaktyczne
 • j. angielski
 • rytmika
 • logorytmika
 • warsztaty kulinarne
 • teatry dziecięce
Programy terapeutyczne
 • muzykoterapia
 • dogoterapia
 • alpakoterapia
 • motoryka mała i duża
 • komunikacja ACC
 • trening umiejętności społecznych
 • EEG Biofeedback
 • fizjoterapia
 • terapia psychologiczna
 • Integracja Sensoryczna

Cennik
 • Czesne miesięczne - 500 zł/ miesiąc
 • Czesne miesięczne dla dzieci niepełnosprawnych - 300 zł/ miesiąc
 • Wyprawka plastyczna - 500 zł/ rok
 • Wyżywienie - 18 zł/ dzień

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są prowadzone indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym (IPET) i wszystkie zajęcia terapeutyczne-rehabilitacyjne są realizowane w ramach czesnego. Ewaluacja postępów dziecka odbywa się na koniec każdego semestru, a rodzice mają możliwość stałego kontaktu z terapeutami prowadzącymi ich dziecko zarówno podczas konsultacji, jak i na spotkaniach z całym gronem terapeutów i pedagogów przedszkola. Przedszkole ma w czasie wakacji letnich 1-miesięczną przerwę techniczną.

zdjęcie opisu

Telefon: +48 501 174 592

Adres: ul. Tęczowa 78A/1C, 53-603 Wrocław

Godziny otwarcia: 7:00 - 16:30

Program

Realizujemy programy dydaktyczne i terapeutyczne:

Programy dydaktyczne
 • j. angielski
 • rytmika
 • logorytmika
 • warsztaty kulinarne
 • teatry dziecięce
Programy terapeutyczne
 • muzykoterapia
 • dogoterapia
 • alpakoterapia
 • motoryka mała i duża
 • komunikacja ACC
 • trening umiejętności społecznych
 • EEG Biofeedback
 • fizjoterapia
 • terapia psychologiczna
 • Integracja Sensoryczna

Cennik
 • Czesne - 300 zł/ miesiąc dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Czesne - 500 zł/ miesiąc dla dzieci, które ukończyły 2.5 roku, bez orzeczenia
 • Wyprawka plastyczna - 500 zł/ rok
 • Wyżywienie - 18 zł/ dzień

W ramach czesnego dzieci uczestniczą we wszystkich zajęciach edukacyjnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych zgodnie z programami IPET. Rodzice znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej proszeni są o kontakt w celu zwolnienia z opłat czesnego za przedszkole.

zdjęcie opisu

Telefon: +48 501 174 592

Adres: ul. Zwycięska 36/1, 53-033 Wrocław

Godziny otwarcia: 7:00 - 16:30

Program

Realizujemy programy dydaktyczne i terapeutyczne:

Programy dydaktyczne
 • j. angielski
 • rytmika
 • logorytmika
 • warsztaty kulinarne
 • teatry dziecięce
Programy terapeutyczne
 • muzykoterapia
 • dogoterapia
 • alpakoterapia
 • motoryka mała i duża
 • komunikacja ACC
 • trening umiejętności społecznych
 • EEG Biofeedback
 • fizjoterapia
 • terapia psychologiczna
 • Integracja Sensoryczna

Cennik
 • Czesne - 300 zł/ miesiąc dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Czesne - 500 zł/ miesiąc dla dzieci, które ukończyły 2.5 roku, bez orzeczenia
 • Wyprawka plastyczna - 500 zł/ rok
 • Wyżywienie - 18 zł/ dzień

W ramach czesnego dzieci uczestniczą we wszystkich zajęciach edukacyjnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych zgodnie z programami IPET. Rodzice znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej proszeni są o kontakt w celu zwolnienia z opłat czesnego za przedszkole.

zdjęcie opisu

Telefon: +48 501 174 592

Adres: ul. Trawowa 41/1, 54-614 Wrocław

Godziny otwarcia: 7:00 - 16:30

Program

Realizujemy programy dydaktyczne i terapeutyczne:

Programy dydaktyczne
 • j. angielski
 • rytmika
 • logorytmika
 • warsztaty kulinarne
 • teatry dziecięce
Programy terapeutyczne
 • muzykoterapia
 • dogoterapia
 • alpakoterapia
 • motoryka mała i duża
 • komunikacja ACC
 • trening umiejętności społecznych
 • EEG Biofeedback
 • fizjoterapia
 • terapia psychologiczna
 • Integracja Sensoryczna

Cennik
 • Czesne - 300 zł/ miesiąc dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Czesne - 500 zł/ miesiąc dla dzieci, które ukończyły 2.5 roku, bez orzeczenia
 • Wyprawka plastyczna - 500 zł/ rok
 • Wyżywienie - 18 zł/ dzień

W ramach czesnego dzieci uczestniczą we wszystkich zajęciach edukacyjnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych zgodnie z programami IPET. Rodzice znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej proszeni są o kontakt w celu zwolnienia z opłat czesnego za przedszkole.

zdjęcie opisu

Telefon: +48 501 174 592

Adres: ul. Połabian 19/1, 52-339 Wrocław

Godziny otwarcia: 7:00 - 16:30

Program

Realizujemy programy dydaktyczne i terapeutyczne:

Programy dydaktyczne
 • j. angielski
 • rytmika
 • logorytmika
 • warsztaty kulinarne
 • teatry dziecięce
Programy terapeutyczne
 • muzykoterapia
 • dogoterapia
 • alpakoterapia
 • motoryka mała i duża
 • komunikacja ACC
 • trening umiejętności społecznych
 • EEG Biofeedback
 • fizjoterapia
 • terapia psychologiczna
 • Integracja Sensoryczna

Cennik
 • Czesne - 300 zł/ miesiąc dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Czesne - 500 zł/ miesiąc dla dzieci, które ukończyły 2.5 roku, bez orzeczenia
 • Wyprawka plastyczna - 500 zł/ rok
 • Wyżywienie - 18 zł/ dzień

W ramach czesnego dzieci uczestniczą we wszystkich zajęciach edukacyjnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych zgodnie z programami IPET. Rodzice znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej proszeni są o kontakt w celu zwolnienia z opłat czesnego za przedszkole.

zdjęcie opisu

Telefon: +48 501 174 592

Adres: ul. Gen. Stanisława Maczka 9/2, 52-201 Wrocław

Godziny otwarcia: 7:00 - 16:30

Program

Realizujemy programy dydaktyczne i terapeutyczne:

Programy dydaktyczne
 • j. angielski
 • rytmika
 • logorytmika
 • warsztaty kulinarne
 • teatry dziecięce
Programy terapeutyczne
 • muzykoterapia
 • dogoterapia
 • alpakoterapia
 • motoryka mała i duża
 • komunikacja ACC
 • trening umiejętności społecznych
 • EEG Biofeedback
 • fizjoterapia
 • terapia psychologiczna
 • Integracja Sensoryczna

Cennik
 • Czesne - 300 zł/ miesiąc dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Czesne - 500 zł/ miesiąc dla dzieci, które ukończyły 2.5 roku, bez orzeczenia
 • Wyprawka plastyczna - 500 zł/ rok
 • Wyżywienie - 18 zł/ dzień

W ramach czesnego dzieci uczestniczą we wszystkich zajęciach edukacyjnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych zgodnie z programami IPET. Rodzice znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej proszeni są o kontakt w celu zwolnienia z opłat czesnego za przedszkole.