Wspólny Świat

Przedszkola i szkoły terapeutyczne z rehabilitacją.

O nas

Naszym najważniejszym zadaniem jest kształtowanie osobowości dzieci, wspieranie ich rozwoju emocjonalnego i społecznego. Uczymy naszych wychowanków szanowania drugiego człowieka, niesprawiania przykrości innym, bezpiecznego podejmowania różnych aktywności. W pracy z dziećmi równie ważne jest stymulowanie rozwoju ruchowego, intelektualnego i artystycznego. Dla optymalnego rozwoju dziecka bardzo ważna jest swobodna zabawa, dlatego w przedszkolu nie ograniczamy dzieciom czasu na spontaniczną aktywność, aby mogły cieszyć się dzieciństwem.

Zapraszamy do naszych przedszkoli terapeutycznych dzieci z porażeniem mózgowym, z autyzmem, z zespołem Downa, z niedosłuchem, słabo widzące, z niepełnosprawnością ruchową/afazją, z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym.

meow meow
meow meow

Przedszkole

Prowadzimy grupy integracyjne (8-15-osobowe) oraz grupy terapeutyczne (4-5-osobowe) dla dzieci w wieku: 2,5-3-lata, 4-5 lat, 6-lat (zerówka) oraz przyjmujemy dzieci 7- i 8-letnie (zerówka) posiadające decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Dzieci objęte są całościową terapią stymulacyjno-rozwojową. Zajęcia indywidualne i grupowe pozwalają im na doświadczenie własnych możliwości i potrzeb. Podczas typowych aktywności przedszkolnych dzieci uczą się nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, skutecznej komunikacji oraz poznają obowiązujące w grupie zasady i normy. Zabawa w grupie zachęca je do współpracy z innymi, a tym samym jest okazją do rozwijania kompetencji społecznych.

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi potrzebują specjalnego wsparcia, indywidualnego podejścia, zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych, ale z tego powodu nie wolno ich izolować z otoczenia. One bardzo potrzebują kontaktu z innymi dziećmi, aby nauczyć się życia w społeczeństwie, nabrać pewności siebie i wiary we własne możliwości. Natomiast dzieci zdrowe przebywając w grupie z dziećmi niepełnosprawnymi uczą się tolerancji i stają się bardziej wrażliwe oraz opiekuńcze, spiesząc z pomocą, gdy widzą, że ktoś jej potrzebuje.

Stosujemy innowacyjne metody terapeutyczne i treningi: Mikropolaryzację (tdcs), terapię słuchową Metodą Tomatisa, Neuroformę (wsparcie rehabilitacji poznawczej i ruchowej, usprawnia funkcje poznawcze i koordynację wzrokowo-ruchową, pozwala na wielopoziomowy rozwój i kompensację deficytów), terapię EEG Biofeedback, Metodę Warnkego. Wprowadzamy nowoczesne programy komputerowe oparte na skutecznej metodzie, która znacząco przyspiesza i wspomaga procesy ucznia się (Play Attention). Metody te rozwijają, usprawniają i utrwalają umiejętności poznawcze: pamięć, koncentrację, analizę i syntezę fonologiczną oraz przetwarzanie i porządkowanie informacji.

Specjalizujemy się w stosowaniu alternatywnych metod porozumiewania się ACC (PECS - Pictures Exchange Communication System, Program Językowy Makaton), które rozwijają umiejętność komunikacji dla osób z autyzmem lub innymi zaburzeniami rozwojowymi. Alternetywne metody porozumiewania służą do szybkiego nauczenia umiejętności komunikowania się osób z niewykształconą mową funkcjonalną. Metody wprowadzamy i stosujemy równolegle w przedszkolu/szkole i w domu dziecka przy współudziale rodziców.

meow meow
meow meow